Paloturvallisuus on jokaisen asia

April 7, 2020 Luonnononnettomuudet

 

Asianmukainen paloturvallisuus on tärkeä juttu, olipa kyse sitten asuinrakennuksesta, työpaikasta, koulusta tai mistä tahansa muusta rakennuksesta. Viime vuosien aikana paloturvallisuussäännöksiä on tiukennettu ja esimerkiksi työpaikoilla on oltava selkeät ohjeet, miten palotilanteessa toimitaan ja minne kokoonnutaan. Myös ajoittaisia paloharjoituksia tehdään sekä työpaikoilla, kouluissa että asuntoloissa. Suomessa paloturvallisuutta valvotaan tarkkaan, tarkemmin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Myös laki määrää tiukat paloturvallisuusmääräykset.

Palohälytin voi pelastaa elämän

Palovaroitin on Suomen lain määräyksen mukaan oltava jokaisessa kodissa. Aina tulipalossa tappavinta ei ole itse tuli, vaan moni yöllä syttynyt palo tappaa jo pelkällä savulla, kun talossa nukkuvat eivät ole heränneet savuun. Palohälytin havaitsee pienimmänkin määrän haitallista palosta syntyvää savua, jota et ehkä edes itse huomaa. On myös olemassa palovaroittimia, jotka havaitsevat häkäkaasun, joka on ihmiselle erittäin tappavaa mutta täysin hajutonta ja mautonta. Häkähälytin voi pelastaa elämäsi, sillä häkäkaasun syntymiseen ei aina tarvita tulta.

Palohälyttimen hankkiminen ja siitä huolehtiminen on itse asukkaan vastuulla. Hälytin on oltava kaikissa asuinrakennuksissa sekä vapaa-ajan asumuksissa. Tapauksessa, jossa tulipalo on syttynyt mutta hälytintä ei ollut, ei laki ole puolellasi eikä vakuutus korvaa mitään palossa tuhoutunutta. Jos hälytin taas on ollut kunnossa, on vakuutus aina puolellasi.

Sijoita palovaroitin oikein

Palovaroittimia on olemassa sähköverkkoon kiinnitettäviä sekä paristolla toimivia. Sähköverkkoon kiinnitettävät ovat yleisempiä erilaisissa asuntoloissa, työpaikoilla ja kouluissa, kun taas paristolla toimivat ovat yleisempiä kotioloissa. Jos kotonasi kuitenkin on sähköverkkoon kytketty palovaroitin, sen toimimisesta huolehtii talonyhtiö. Palovaroittimen toimimisesta on syytä varmistua painamalla hälyttimen testinappia kuukausittain sekä pitkien lomien jälkeen kotiin palatessa. Kun paristo on loppumassa, hälytin alkaa yleensä tehdä pieniä piippauksia silloin tällöin, jotta tiedät vaihtaa pariston.

Palovaroittimen sijoittamiseen on omat sääntönsä. Varoitin tulee sijoittaa kattoon, makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin. Jokaisessa kerroksessa on oltava ainakin yksi varoitin, ja jokaista 60 neliömetriä kohden on asunnosta löydyttävä yksi jokaisessa kerroksessa. Ylimmissä kerroksissa palovaroittimen paikka on portaikon yläpuolella. Moni sijoittaa palohälyttimen jokaiseen makuuhuoneeseen, mikä on järkevää, sillä palovaroittimen tärkein tehtävä on herättää nukkuva vaaratilanteessa. Sijoita varoitin ainakin puolen metrin päähän seinästä ja muista esineistä, jotta savu ja lämpö pääsisivät varoittimeen mahdollisimman suoraan. Älä aseta palovaroitinta suoraan keittiöön tai pesutiloihin, sillä kosteus ja rasva voivat vikaannuttaa varoittimen. Jos asunto on kovin kookas, on järkevää käyttää toisiinsa kytkeytyviä varoittimia, jotta ne kaikki hälyttävät, kun yksi havaitsee savua.

Työpaikan paloturvallisuus

Kotona, vapaa-ajan asunnoissa, hotelleissa ja kauppakeskuksissa paloturvallisuus on erittäin tärkeää, mutta niin se on myös työpaikalla. Työpaikalla paloturvallisuudesta ensimmäisenä huolehtii arkkitehti, mutta jokapäiväisessä elämässä työpaikalla turvallisuudesta huolehtii jokainen työpaikan työntekijä pienillä teoilla. Huolehdi muun muassa siitä, että kulkureitit ja poistumistiet ovat puhtaana ylimääräisistä tavaroista, ja että tavaroita säilytetään vain niille varatuissa tiloissa. Tämä takaa nopean poistumisreitin mahdollisessa hätätilanteessa. Poistumisteiden ovet täytyisi olla mahdollista avata nopeasti ja helposti, ja alkusammutusalustan täytyisi olla helposti käytettävissä sekä havaittavissa. Kaikkien tulisi käyttää sähkölaitteita huolellisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti, ja rikkinäiset ohjeet tulisi korjauttaa välittömästi. Käyttämättömänä olevat sähkölaitteet tulisi sammuttaa heti.

Varmista, etteivät johdot pääse aiheuttamaan vaaratilanteita nopeissa poistumistilanteissa. Erityisen tärkeää tämä on jatkojohtojen osalta. Neuvotteluhuoneissa täytyisi olla ajan tasalla olevat opasteet kerroksen poistumisreiteistä.

Yleisimmät tulipalon syttymissyyt

Suomessa tulipaloon menehtyneiden ihmisten lukumäärä on huomattavasti korkeampi suhteessa muiden Länsi-Euroopan maiden palokuolemiin. Suomessa tulipaloissa kuolee enemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa. Yksi yleisimmistä tulipalon syttymissyistä on viallinen sähkölaite tai sen varomaton käyttö. Sähkölaitteiden aiheuttamia tulipaloja syttyy vuosittain lähes tuhat ja niistä suurin osa voitaisiin estää ihmisten omalla ennakoivalla toiminnalla.

Toinen yleinen syy tulipaloihin on tulitikuista ja muista tulentekovälineistä aiheutuneet palot. Erityisesti joulun aikaan, kun kynttilöitä poltetaan paljon, myös tulipaloja syttyy enemmän huolimattoman käytöksen vuoksi. Muista tarkistaa aina, että kaikki kynttilät on sammutettu nukkumaan mennessä, äläkä jätä kynttilöitä koskaan vahtimatta. Jos kynttilöitä sytytetään tulitikulla, tulee se kastaa veteen ennen kuin sen heittää roskiin. Näin voit varmistaa sen, ettei tikussa kyde enää mikään. Suurta määrää tuikkuja ei myöskään saa polttaa liian lähellä toisiaan. Vanhempien vastuulla on pitää tulentekovälineet pois lasten ulottuvilta ja lapsille tulee kertoa, että tulen sytyttämiseen tarvitaan aina aikuisen lupa. Heille kannattaa myös opettaa miten tulta käsitellään turvallisesti.

Hyvin yleinen tulipalon aiheuttaja on tupakka. Tupakan aiheuttamat palot alkavat yleensä niin, että tupakka tumpataan huolimattomasti ja se heitetään roskiin, jolloin roskis syttyy palamaan. Myös tupakka suussa nukahtaminen tai palamaan jäänyt tupakka sohvan tai sängyn vieressä on aiheuttanut useita paloja. Tupakkaa polttaessa täytyykin siis aina muistaa, ettei koskaan polta sängyssä ja se tulee tumpata aina huolellisesti ennen pois heittämistä. Sisätiloissa tupakointia tulisi välttää aina kuin se on mahdollista.

Estä mahdolliset tulipalot olemalla huolellinen

  • Jos kodissasi on vioittunut sähkölaite tai rikkoutunut sähköjohto, vie se heti huoltoon alan ammattilaiselle, äläkä korjaa itse.
  • Säilytä tulentekovälineet poissa lasten ulottuvilta.
  • Älä koskaan jätä ruokaa yksin liedelle kypsymään.
  • Alä tupakoi sisällä ja tumppaa tupakka aina huolellisesti.
  • Älä kuivata pyykkejä saunassa ja muista aina sammuttaa sauna heti käytön jälkeen.
  • Sijoita valaisin ja muut kuumenevat sähkölaitteet niin, että ne eivät aiheuta palovaaraa. Siirrä kuuma tai lämmin tuhka vain syttymättömään astiaan.
  • Estä takasta kimpoavat kipinät suojaverkolla tai -luukuilla.
  • Sijoita kynttilät harkiten ja sammuta ne aina, jos olet viimeinen huoneesta poistuja.

Yhteenveto

Paloturvallisuus on jokaisen vastuulla, sekä kotona että työpaikalla. Jokaisen rakennuksen tärkein paloturvallisuudesta vastaava esine on palovaroitin, jonka toimivuudesta on huolehdittava kuukausittain. Myös palovaroittimen oikea asettelu sekä poistumisteiden puhtaana pito ylimääräisistä tavaroista on erittäin tärkeää paloturvallisuuden kannalta. Suurissa rakennuksissa on oltava selvillä, mikä on hätäpoistumisreitti, missä poistumisen jälkeen kokoonnutaan ja missä ovat alkusammutusvälineet.